Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Oblicza miłości

Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy

Dnia 6 maja 2016 roku w Hotelu Campanile w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy”. Podczas Konferencji podjęto próbę zdefiniowania miłości, określenia jej podstawowych cech i przejawów. Zastanawiano się m.in. nad tym, czym tak naprawdę jest miłość. Czy ma ona charakter aktów emocjonalnych, poznawczych, czy jest odruchem przyswajanym w procesie socjalizacji, a może jest jedynie przyrodniczym skutkiem pracy neuronów w naszych mózgach? Powyższe kwestie zbadane zostały w interdyscyplinarnym gronie.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
•Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich,
•Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie.

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
•Radio eR,
•Telewizja Akademicka TV UMCS.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
•Dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS,
•Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski,
•Dr hab. Agata Skała,
•Dr hab. Jolanta Zdybel,
•Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent.

Jako Goście Honorowi swoją obecnością zaszczycili nas:
•Dr hab. Agata Skała, „Miłość w nimbie świętości. Konteksty interpretacyjne jednego dzieła”,
•Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, „O miłości za kratami. Dyskursy pedagogiki resocjalizacyjnej”.

I edycja Konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ok. 70 uczestników z całej Polski. W Konferencji wzięli udział zarówno studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele Partnerów Konferencji. W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej.