Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Oblicza miłości

Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy

10 maja 2019 roku w Lublinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy. W wydarzeniu wzięło udział 73 uczestników reprezentujących 27 jednostek naukowych z całej Polski.Konferencję otworzył wykład plenarny dr hab. Jolanty Kociuby, prof. UMCS (Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pt.: „Jedność miłości – refleksja psychologiczna”. Drugim Gościem Honorowym Konferencji była dr hab. Agata Skała (Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), która przedstawiła temat pt.: „Mity miłosne à rebours – przykład Izoldy. O miłości w konwencji modernistycznej ”.
Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy podjęli próbę zdefiniowania istoty miłości na różnych płaszczyznach, przedstawili referaty interpretujące wszelkie obrazy miłości zawarte w kulturze. Prezentacje skupiały się wokół pojęcia miłości, relacji międzyludzkich czy cybermiłości. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymiany myśli, poglądów oraz przedstawienia swoich wyników badań.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Jolanta Kociuba, prof. UMCS, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społ., Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Agata Skała, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Agata Kusto, Zakład Teorii Muzyki, Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Anna Tryksza, Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Dorota Tymura, Zakład Religioznawstwa i Filozofii Dawnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Rafał Wawer, Zakład Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Medialny:

Portal psychologiczny psychologia,net.pl,
Magazyn psychologiczny “Charaktery”,
Polskie Radio Lublin.