Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Oblicza miłości

Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy

27 sierpnia 2020 roku w Lublinie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy".

Konferencję otworzył wykład plenarny dr Ksymeny Filipowicz-Tokarskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pt.: „Miłość w kobiecej powieści osadniczej i postosadniczej”.

Podczas Konferencji podjęto próbę zdefiniowania miłości, określenia jej podstawowych cech i przejawów. Zastanawiano się nad motywem miłości we współczesnym świecie z uwzględnieniem pojmowania go w minionych czasach, a także przyszłości. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpień ustnych Obrady, prowadzone w gronie specjalistów wielu dziedzin nauki pozwoliły rzucić nowe światło na zagadnienie miłości oraz nakreślić nowe płaszczyzny badawcze związane z historycznym, filozoficznym, społecznym, kulturowym czy antropologicznym wymiarem omawianego zagadnienia.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Ksymena Filipowicz-Tokarska, Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Anna Tryksza, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Dorota Tymura, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Rafał Wawer, Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

PATRONAT HONOROWY:

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Wydawnictwo naukowe TYGIEL

PATRONAT MEDIALNY

Polskie Radio Lublin

psychologia.net.pl

TV Student