Skip to main content
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Oblicza miłości

Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy

26 maja 2023 roku odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Celem Wydarzenia było zgłębienie naukowej refleksji nad pojęciem miłości oraz jej obrazem w kulturze na przestrzeni wieków. Uczestnicy mieli możliwość prezentacji swoich własnych koncepcji, teorii i interpretacji dotyczących miłości. Dzięki temu Spotkaniu, powstał przekrojowy obraz wielu aspektów miłości, a różnorodność prezentowanych prac dała możliwość odkrycia nowych perspektyw i spojrzeń na to fundamentalne zjawisko. W programie Konferencji znalazły się również wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wzbogacili dyskusje i pogłębili nasze zrozumienie miłości:

dr hab. Katarzyny Parzych-Blakiewicz, prof. UWM, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tytuł wystąpienia: Kwestia miłości z perspektywy filozofii i teologii dialogu

prof. dr. hab. Henryka Witczyka,Instytut Nauk Teologicznych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tytuł wystąpienia: Miłość mężczyzny i kobiety w świetle „Pieśni nad pieśniami”. Twórcza rola dynamizmu transcendencji

dr hab. Urszuli Dudziak, prof. KUL, Katedra Nauk o Rodzinie, Instytut Nauk Teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tytuł wystąpienia: MIŁOŚĆ – rodzaje, etapy, przejawy

dr hab. Reinholda Utria, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Tytuł wystąpienia: Pojęcie miłości i jej oblicza w literaturze Petera Rosegger

W Komitecie Naukowym Konferencji znaleźli się:

dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL, Katedra Nauk o Rodzinie, Instytut Nauk Teologicznych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Reinhold Utri, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Henryk Witczyk,Instytut Nauk Teologicznych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Julita Czernecka, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Ekonomiczny, Uniwersytet Łódzki
dr Iwona Steczko, Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

W Wydarzeniu uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi z całej Polski reprezentujący różne dziedziny nauki, w tym humanistyczne, społeczne, a nawet medyczne.