Skip to main content
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Oblicza miłości

Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy odbyła się 13 maja 2022 roku. Siódma edycja Wydarzenia była ponowną okazją do refleksji nad zagadnieniem miłości.

Obrady rozpoczęliśmy od wystąpienia Gościa Honorowego: dr hab. Iwony Przybył, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), która mówiła o potrzebie definiowania miłości. Podczas Wydarzenia wywiązała się interesująca dyskusja odzwierciedlająca różne oblicza miłości. Konferencja zakończyła się krótkim podsumowaniem oraz podziękowaniem skierowanym zarówno do Gości Honorowych, członków Komitetu Naukowego, jak i pozostałych uczestników.

Komitet Naukowy:

• dr hab. Iwona Przybył, prof. UAM, Zakład Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych, Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

• dr Iwona Steczko, Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

• dr Agnieszka Witczak, Zakład Filologii Klasycznej, Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański

Organizatorem Wydarzenia była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.