Skip to main content
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Oblicza miłości

Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy odbyła się online 14 maja 2021 roku. Wydarzenie zgromadziło ponad 25 uczestników reprezentujących 17 jednostek naukowych z całej Polski.

Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych:

Dr hab. Joanny Dybiec-Gajer, prof. UP – Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Miłość na cenzurowanym – oblicza miłości w literaturze dziecięcej i jej tłumaczeniach oraz adaptacjach multimodalnych

Dr Katarzyny Badowskiej – Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

Tytuł wystąpienia: Dzień i noc, męskość i kobiecość, czyli coincidentia oppositorum i wtajemniczenie w świat poprzez miłość w poezji Antoniego Szandlerowskiego

Kolejnym punktem wydarzenia były wystąpienia prelegentów. Podczas Konferencji przedstawiciele nauk humanistycznych, psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych pochylili się nad obliczami miłości zarówno w literaturze, kulturze, jak i życiu społecznym. Interdyscyplinarny charakter obrad pozwolił na twórczą wymianę myśli i efektów badań naukowych reprezentantów różnych dziedzin i dyscyplin nauki.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Katarzyna Badowska, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

dr Barbara Stelingowska, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

PATRONAT HONOROWY:

– Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
– Wydawnictwo naukowe TYGIEL

PATRONAT MEDIALNY
– Forum Akademickie
– Czasopismo Akcent
– TV STUDENT

Organizatorem VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.